Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Kurz č. 21812

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 8. března 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Seminář je postaven odlišně od většiny na trhu nabízených seminářů věnovaných problematice DPH. Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme na modelovém komplexním příkladu včetně jeho řešení a zdůrazníme obvyklé nedostatky na straně plátců. Následně se společně dostaneme k legislativní opoře v ZDPH v platném znění případně v souvisejících právních předpisech.

Pro koho je seminář určen: Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH.

Obsah = 10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně

  • Dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plněn
  • Poskytnutí služeb dle základního pravidla (viz § 9 ZDPH) a podle speciálních pravidel (viz § 10 ZDPH)
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH), registrace k DPH v jiných členských státech
  • Chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů
  • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy
  • Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne, prodej dlouhodobého majetku před 5 resp. 10 lhůtou
  • Zvláštní režimy – cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění
  • Příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska § 108 a 109 ZDPH, nové postupy správců v návaznosti na výstupy z kontrolních hlášení
  • Kontrolní hlášení a nesplnění povinností u plátců včetně sankcí
Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH