Vedení mzdové agendy v praxi roku 2018 – komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy

Kurz č. 21829

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín středa 19. září 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen zkušeným mzdovým účetním a vedoucím pracovníkům, kteří se zabývají odměňováním zaměstnanců.

Přínos: Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů.

 

Program:

1. Rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
- harmonogramy směn
- pružná pracovní doba
- fiktivní harmonogram směn a jeho používání

2. Práce přesčas
- kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
- práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
- vliv na výpočet průměrného výdělku
- náhradní volno za práci přesčas
- mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody
- mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad

3. Svátek
- zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- náhradní volno za svátek
- práce přesčas v den svátku
- práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli

4. Dovolená a její určení
- druhy dovolené, stanovení nároku na dovolenou, krácení dovolené, doba, která se posuzuje jako - doba odpracovaná pro účely stanovení nároku na dovolenou (otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné, krátkodobé ošetřovné, mateřská dovolená, DPN z důvodu pracovního úrazu, atd..)
- zaokrouhlování dovolené
- převody zůstatků dovolené
- přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance

5. Odvod zdravotního pojištění
- DPN téměř po celý měsíc a odvod pojistného
- minimální vyměřovací základ - student dosáhne v měsíci 26 let věku
- souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší)

6. Nejčastější chyby a jejich opravy
- chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka
- právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu
- lhůty pro opravy zálohy daně a daně
- evidence oprav daně a zálohy daně
- mzda omylem vyplacená a její oprava - dohoda o srážce ze mzdy
- nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy
- minusová mzda x minusový zdanitelný příjem
- doplatky mezd po ukončení zaměstnání - neplatnost „Prohlášení poplatníka“

7. Další složitosti ve mzdové účtárně
- nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání a jeho posuzování (odměna zúčtovaná za více měsíců)
- refundace mezd při překážkách v práci z důvodu veřejného zájmu - § 206 zákoníku práce
- správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití
- postup při výpočtu srážek ze mzdy , náhrada za ztrátu na výdělku a exekuce
- zaměstnávání brigádníků
- vhodná volba pracovněprávního vztahu
- odměňování brigádníků
- vstupní lékařské prohlídky u brigádníků
- zdaňování příjmů těchto zaměstnanců
- povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
- účast na nemocenském pojištění
- právní nároky těchto zaměstnanců
- oprávnění zaměstnavatelů poskytovat benefity

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH