Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nová právní úprava pro rok 2022 ......... on-line školení

Kurz č. 23051

Přednáší JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého
Termín pondělí 6. prosince 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Cíl školení:
Cílem semináře je seznámit posluchače s novou právní úpravou ochrany oznamovatelů. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny přijmout do 17. 12. 2021 právní úpravu provádějící ustanovení předmětné směrnice. Zároveň jsou jednotliví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni přijmout systém tzv. interních oznamovacích kanálů, a to do 31. 3. 2023. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

Program školení:
1. Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení (v jakých oblastech jsou oznamovatelé chráněni)
2. Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem
3. Odvetná opatření – pojem, rozsah
(před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)
4. Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn
5. Vnitřní oznamovací systém
– povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení
6. Působnost Ministerstva spravedlnosti
7. Kontrolní činnost / přestupky

Pro členy SÚ
2 199 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH