Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění

Kurz č. 23013

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie
Termín čtvrtek 25. února 2021
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou personalisté, účetní, daňoví poradci, právníci  podnikatelé a statutární orgány.

Cíl semináře:
Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Program školení: 
1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují  
- Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
- Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence 
- Pojistné předpisy a daňové předpisy
- Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
- Brexit a jeho dopady na zaměstnance 
- Evropská koordinační
2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 
- Evropská koordinační nařízení 
: na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
: určení, kam platit pojistné v různých situacích,
: výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
: postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
: aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře, 
: mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel, 
: Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
: rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
: nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
- Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
- Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.
3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
- Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
- Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
- Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
- Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
- Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
- Specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
- Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení 
- Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
- Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců  - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
- Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí za rok 2020, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady, rozhodnutí ministryně o prominutí úroku z prodlení při opravách 
- Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021 
- Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
- Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
- Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
- Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
- Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
4. Vyslání zaměstnanců z ČR
- Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, zásadní novelizace směrnice a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států 
- Notifikační povinnosti
- Cestovní náhrady
- Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- Zrušení záloh na daň v ČR
- Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
- Zamezení dvojího zdanění

Pro členy SÚ
1 830 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 930 Kč
včetně 21% DPH