Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů - prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 22014

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín čtvrtek 8. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2020.

Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.

Obsah semináře:
- Principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN) - metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům
- Aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů - zejména zařazování majetku do daňových odpisových skupin
- Problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitosti - co je a není součástí nemovitostí, vymezení samostatného majetku, souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku
- Novinky (schválené či očekávané) v oblasti majetku, jeho technického zhodnocení, zařazení do užívání či určení vstupní ceny (v návaznosti na vývoj legislativy a aktuální výklady)
- Použití klasifikací v zákoně o DPH - metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících snížené sazbě DPH, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, použití klasifikace při dodání zboží podle nařízení vlády a přílohy č. 6 ZDPH a další
- Aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech
- daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně
- Další využití klasifikací v daních v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.700,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 1.900,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH