Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 23001

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín pátek 15. ledna 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.:
- stanovení nároku na dovolenou v hodinách - principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách
- další změny a jejich účinnost
2. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2021
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
- nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
3. Daň z příjmů fyzických osob
- náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené
- uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení
- sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení
- doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě
4. Změny nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
- nové redukční hranice pro rok 2021
- další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2021
5. Změny ve zdravotním pojištění
- minimální vyměřovací základ v roce 2021
- pojištěnci státu
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP
6. Změny v sociálním zabezpečení
- maximální vyměřovací základ
- odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ
- parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
7. Příprava na budoucí povolání
- prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia
8. Důchodové pojištění
- zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
- evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
9. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod
- povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
- souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.
10. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování
- povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
11. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
- provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2021
- pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013
- postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu
12. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU
- zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k zaměstnání, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vysílání těchto cizinců v rámci EU, povolení k pobytu za účelem sezonního zaměstnání, další povinnosti zaměstnavatelů – § 107 zákona č. 326/1999 Sb.
13. Ostatní
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV
- povinnosti poskytovatelů náhradního plnění
- zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání.
- pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- další změny od roku 2021 (např. změny stravného).

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH