Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 23001

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín pátek 12. února 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

1. Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.:
- stanovení nároku na dovolenou v hodinách - principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách
- další změny a jejich účinnost
2. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2021
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
- nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
3. Daň z příjmů fyzických osob
- náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené
- uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení
- sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení
- doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě
4. Změny nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
- nové redukční hranice pro rok 2021
- další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2021
5. Změny ve zdravotním pojištění
- minimální vyměřovací základ v roce 2021
- pojištěnci státu
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP
6. Změny v sociálním zabezpečení
- maximální vyměřovací základ
- odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ
- parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
7. Příprava na budoucí povolání
- prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia
8. Důchodové pojištění
- zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
- evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
9. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod
- povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
- souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.
10. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování
- povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
11. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
- provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2021
- pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013
- postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu
12. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU
- zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k zaměstnání, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vysílání těchto cizinců v rámci EU, povolení k pobytu za účelem sezonního zaměstnání, další povinnosti zaměstnavatelů – § 107 zákona č. 326/1999 Sb.
13. Ostatní
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV
- povinnosti poskytovatelů náhradního plnění
- zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání.
- pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- další změny od roku 2021 (např. změny stravného).

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH