Cestovní náhrady v roce 2022 ......... on-line školení

Kurz č. 24010

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pátek 4. února 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

- Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty - vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady
- Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách
- Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
- nároky na stravné, snížení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdní výdaje a nutné vedlejší výdaje, příklady, souběh stravného a stravenky v jednom dni, nejčastější chyby z praxe
- Problematika stravného a stravenky
- Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
- příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
- Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance
- Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení
- nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty, úraz, smrt, škoda na zdraví a majetku, příklady, daňové posouzení
- Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
- sazby zahraničního stravného, snižování stravného, kapesné
- Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí
- alternativy výkonu práce, cestovní náhrady, související daňové dopady
- Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
(způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby) – i náhrady při použití vozidla na CNG
- Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné (dohodnuté) měně než stanoví vyhláška MF
+ vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
- Vyúčtování pracovních cest
- příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly
- Paušalizace cestovních náhrad
- stanovení paušálu, nejčastější chyby
- Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a nepodnikatelské sféře
- Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah
(obchodním partnerům, jednatelům společností s ručením omezeným a členům orgánům právnických osob) – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
- Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ –
zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
- Problematika silniční daně - vozidla, která jsou předmětem silniční daně, osvobození, sazby daně, snížení daně, zálohy, daňové přiznání, nejčastější chyby

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.


Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.000,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.100,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH